Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
friction-gearing
friction-gearing
['frik∫n,giəriη]
danh từ
(kỹ thuật) sự truyền động ma sát


/'frikʃn,giəriɳ/

danh từ
(kỹ thuật) sự truyền động ma xát


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.