Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frenzy
frenzy
['frenzi]
danh từ
sự điên cuồng
a frenzy of despair
sự thất vọng đến điên cuồng
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự mê loạn
ngoại động từ
làm điên cuồng, làm giận điên lên


/'frenzi/

danh từ
sự điên cuồng
a frenzy of despair sự thất vọng đến điên cuồng
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự mê loạn

ngoại động từ
làm điên cuồng, làm giận điên lên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "frenzy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.