Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
freezing

freezing
['fri:ziη]
tính từ
giá lạnh, băng giá, rét mướt
lạnh nhạt, lạnh lùng, xa cách (thái độ)


/'fri:ziɳ/

tính từ
giá lạnh, băng giá, rét lắm
lạnh nhạt, lạnh lùng, xa cách (thái độ)

Related search result for "freezing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.