Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
free-spoken
free-spoken
['fri:'spoukn]
tính từ
nói thẳng, nói toạc ra


/'fri:'spoukn/

tính từ
nói thẳng, nói toạc ra

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "free-spoken"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.