Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fragrant
fragrant
['freigrənt]
tính từ
thơm phưng phức, thơm ngát


/'freigrənt/

tính từ
thơm phưng phức, thơm ngát

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fragrant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.