Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fowl-run
fowl-run
['faulrʌn]
danh từ
sân nuôi gà vịt, nơi nuôi gà vịt


/'faulrʌm/

danh từ
sân nuôi gà vịt, nơi nuôi gà vịt

Related search result for "fowl-run"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.