Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fowl/faul/

danh từ

gà, thịt gà

(từ hiếm,nghĩa hiếm) chim; thịt chim (chỉ còn dùng trong kết hợp fish, flesh fowl cá, thịt chim)

nội động từ

bắn chim; đánh bẫy chin


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fowl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.