Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
four by two
four+by+two
['fɔ:bai'tu:]
danh từ
giẻ lau nòng súng


/'fɔ:bai'tu:/

danh từ
giẻ lau nòng súng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.