Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foundation-stone
foundation-stone
[faun'dei∫nstoun]
danh từ
viên đá móng (đặt trong lễ khai trương một công trình xây dựng)


/faun'deiʃnstoun/

danh từ
viên đá móng (đặt trong lễ khai trương một công trình xây dựng)

Related search result for "foundation-stone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.