Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forfend
forfend
[fɔ:'fend]
ngoại động từ
đẩy ra xa, tránh (một tai hoạ...)


/fɔ:'fend/

ngoại động từ
đẩy ra xa, tránh (một tai hoạ...)

Related search result for "forfend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.