Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fordless
fordless
['fɔ:dlis]
tính từ
không có chỗ cạn không thể lội qua được (sông, suối)


/'fɔ:dlis/

tính từ
không có chỗ cạn không thể lội qua được (sông, suối)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.