Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
follow through
follow+through

[follow through]
saying && slang
do what you promise, see it through
If you promise to help, try to follow through.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.