Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
folding
danh từ
sự tạo nếp
sự gấp nếp

tính từ
gấp lại được
folding chair ghế gấp lại được
folding screen bình phong gấp lại đượcfolding
[fouldiη]
danh từ
sự tạo nếp
sự gấp nếp
tính từ
gấp lại được
folding chair
ghế gấp lại được
folding screen
bình phong gấp lại được


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "folding"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.