Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foeman
foeman
['foumən]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) kẻ thù trong chiến tranh


/'foumən/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) kẻ thù trong chiến tranh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "foeman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.