Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flying bomb
flying+bomb
['flaiiη'bɔm]
danh từ
bom bay
máy bay không người lái mang đầu đạn


/flying bomb/

danh từ
bom bay
máy bay không người lái mang đầu đạn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flying bomb"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.