Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flying bedstead
flying+bedstead
['flaiiη'bedsted]
danh từ
máy bay thí nghiệm lên thẳng


/flying bedstead/

danh từ
máy bay thí nghiệm lên thẳng

Related search result for "flying bedstead"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.