Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flung
flung
Xem fling


/flung/

danh từ
sự ném, sự vứt, sự quăng, sự liệng, sự lao, sự gieo (quân súc sắc)
sự nhào xuống, sự nhảy bổ
sự lu bù (ăn chơi...)
to have one's fling ăn chơi lu bù
lời nói mỉa; lời chế nhạo
to have a fling at somebody nói mỉa ai; chế nhạo ai
(thông tục) sự thử làm, sự gắng thử
to have a fling at something thử làm gì, gắng thử gì
điệu múa sôi nổi
the Highland fling điệu múa sôi nổi của Ê-cốt

nội động từ flung
chạy vụt, lao nhanh
to fling out of the room lao ra khỏi phòng
chửi mắng, nói nặng
to fling out chửi mắng ầm ĩ
hất (ngựa)

ngoại động từ
ném, vứt, quăng, liệng, lao, tống
to fling something away ném vật gì đi
to fling troops on enemy (against enemy position) lao quân vào kẻ địch (vào vị trí địch)
to fling oneself into a task lao mình vào nhiệm vụ
to fling oneself on someone's pity phó thác mình vào lòng thương của ai
to fling someone into prison tống cổ ai vào tù
hất ngã
horse flings rider ngựa hất ngã người cưỡi
đá hậu
vung (tay...); hất (đầu...)
đưa (mắt) nhìn lơ đãng
toà án, phát ra
flowers fling their fragrance around hoa toả hương thơm
đẩy tung (cửa)
to fling door open mở tung cửa !to fling caution to the wind
liều lĩnh, thục mạng !to fling facts in somebody's teeth
đưa việc ra để máng vào mặt ai !to fling oneself at someone's head
cố chài được ai lấy mình làm vợ

Related search result for "flung"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.