Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flub
ngoại động từ
làm lộn xộn

nội động từ
lầm lẫnflub
[flʌb]
ngoại động từ
làm lộn xộn
nội động từ
lầm lẫn


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flub"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.