Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
flo


F (fluorine)
fluoric
fluorine
 • flo lỏng: liquid fluorine
 • fluorine (F)
  chất đàn hồi bị flo hóa
  perfluoroelastomer
  chất dẻo flo
  fluoroplastic
  chất làm lạnh hyđrocarbon chứa flo
  fluorinated hydrocarbon refrigerant
  flo F
  fluor
  flo hóa
  fluorinate
  flo hóa
  fluorination
  flo kế
  fluometer
  hyđrocarbon chứa flo
  fluorinated hydrocarbon
  hydrocacbon chứa clo và flo
  fluorinated chlorinated hydrocarbon
  hydrocacbon chứa flo
  fluorinated hydrocarbon
  môi chất lạnh chứa flo
  fluorinated refrigerant
  môi chất lạnh hydrocacbon chứa flo
  fluorinated hydrocarbon refrigerant
  nhóm hyđrocarbon chứa flo
  fluorinated hydrocarbon group
  nhóm hydrocacbon chứa flo
  fluorinated hydrocarbon group
  sự flo hóa nước
  fluorination of water
  sự khử flo của nước
  water defloration  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.