Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flourish
flourish
['flʌri∫]
danh từ
nét cong bay bướm (nhất là trong chữ viết hoặc hoa văn trang trí)
cử chỉ hoặc tư thế vung tay mạnh mẽ để thu hút sự chú ý
he opened the door for me with a flourish
anh ta vung tay mở cửa cho tôi
(âm nhạc) hồi kèn; đoạn nhạc đệm tuỳ ứng; nhạc dạo tuỳ ứng
a flourish of trumpets marked the Queen's arrival
một hồi kèn vang lên báo hiệu Nữ hoàng ngự giá
nội động từ
hưng thịnh; thịnh vượng; phát đạt; phát triển khoẻ mạnh;, mọc sum sê (cây...)
no new business can flourish in the present economic climate
không doanh nghiệp mới nào có thể phát đạt trong thời buổi kinh tế hiện nay
a flourishing basket-ball club
một câu lạc bộ bóng rổ phát triển mạnh
this species of flower flourishes in a warm climate
loài hoa này nở rộ trong khí hậu ấm
all the family are flourishing
cả gia đình đều khoẻ mạnh
(nói về tư tưởng hoặc con người) rất năng động và có ảnh hưởng (trong một thời kỳ rõ rệt nào)
In Germany, the baroque style of art flourished in the 17th and 18th centuries
ở nước Đức, phong cách nghệ thuật barôc có ảnh hưởng rất mạnh trong thế kỷ 17 và 18
ngoại động từ
cầm cái gì vẫy qua vẫy lại để thu hút sự chú ý vào vật nào đó
he stormed into the lawcourt, flourishing a letter of complaint
nó chạy lao vào toà án, tay huơ huơ lá thư khiếu nại


/flourish/

danh từ
sự trang trí bay bướm; nét trang trí hoa mỹ; nét viền hoa mỹ
sự diễn đạt hoa mỹ; sự vận động tu từ
sự vung (gươm, vũ khí, tay)
(âm nhạc) hồi kèn; nét hoa mỹ; đoạn nhạc đệm tuỳ ứng; nhạc dạo tuỳ ứng
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự thịnh vượng
sự phồn thịnh
in full flourish vào lúc phồn thịnh nhất

nội động từ
hưng thịnh, thịnh vượng, phát đạt; thành công; phát triển, mọc sum sê (cây...)
viết hoa mỹ, nói hoa mỹ
khoa trương
(âm nhạc) dạo nhạc một cách bay bướm; thổi một hồi kèn

ngoại động từ
vung (vũ khí); khoa (chân), múa (tay)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.