Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flightiness
flightiness
['flaitinis]
danh từ
tính hay thay đổi, tính đồng bóng
tính bông lông, tính phù phiếm
tính gàn, tính dở hơi


/flightiness/

danh từ
tính hay thay đổi, tính đồng bóng
tính bông lông, tính phù phiếm
tính gàn, tính dở hơi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.