Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fleetness
fleetness
['fli:tnis]
danh từ
tính nhanh chóng, tính mau chóng


/fleetness/

danh từ
tính nhanh chóng, tính mau chóng

Related search result for "fleetness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.