Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fledge
fledge
[fledʒ]
ngoại động từ
nuôi cho đủ lông đủ cánh để bay
trang trí bằng lông; lót lông (vào tổ)
gài tên vào (tên bắn...)


/fledge/

ngoại động từ
nuôi cho đủ lông đủ cánh để bay
trang trí bằng lông; lót lông (vào tổ)
gài tên vào (tên bắn...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fledge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.