Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flare-back
flare-back
['fleəbæk]
danh từ
ngọn lửa phụt hậu (lò cao, súng đại bác...)


/'fleəbæk/

danh từ
ngọn lửa phụt hậu (lò cao, súng đại bác...)

Related search result for "flare-back"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.