Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flame

flame

flame

A flame is a fire.

[fleim]
danh từ
ngọn lửa
to be in flames
đang cháy
to burst into flames
bốc cháy
ánh hồng
the flames of sunset
ánh hồng lúc mặt trời lặn
cơn, cơn bừng bừng
a flame of anger
cơn giận
a flame of indignation
cơn phẫn nộ
(đùa cợt) người yêu, người tình
an old flame of mine
một trong những người tình cũ của tôi
to commit to the flames
đốt cháy
to add fuel to the flames
to pour oil on the flames
đổ dầu vào lửa
to fan the flames of something
làm cho gay gắt thêm
nội động từ
((thường) + away, forth, out, up) cháy, bốc cháy, cháy bùng
bùng lên, bừng lên, nổ ra
face flames with anger
mặt đỏ bừng vì tức giận
anger flamed out
cơn giận nổi lên đùng đùng
phừng phừng như lửa
ngoại động từ
ra (hiệu) bằng lửa
hơ lửa
sterilized by flaming
khử trùng bằng cách hơ vào lửa
to flame out
bốc cháy, cháy bùng
nổi giận đùng đùng, nổi xung
to flame up, to flame out
thẹn đỏ bừng mặt(vật lí) ngọn lửa

/fleim/

danh từ
ngọn lửa
to be in flames đang cháy
to burst into flames bốc cháy
ánh hồng
the flames of sunset ánh hồng lúc mặt trời lặn
cơn, cơn bừng bừng
a flame of snger cơn giận
a flame of infignation cơn phẫn nộ
(đùa cợt) người yêu, người tình
an old flame of mine một trong những người tình cũ của tôi !to commit to the flames
đốt cháy !in fan the flame
đổ dầu vào lửa

nội động từ
((thường) away, forth, out, up) cháy, bốc cháy, cháy bùng
bùng lên, bừng lên, nổ ra
face flames with anger mặt đỏ bừng vì tức giận
anger flamed out cơn giận nổi lên đùng đùng
phừng phừng (như lửa)

ngoại động từ
ra (hiệu) bằng lửa
hơ lửa
sterilized by flaming khử trùng bằng cách hơ vào lửa !to flame out
bốc cháy, cháy bùng
nổi giận đùng đùng, nổi xung !to flame up nh to flame out
thẹn đỏ bừng mặt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flame"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.