Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fixation
fixation
[fik'sei∫n]
danh từ
sự đóng chặt vào, sự làm cho dính lại
sự ngưng kết, sự đông lại
sự hãm (màu...); sự cố định lại
sự ấn định, sự quy định
sự ngừng phát triển trí óc(tô pô) sự cố định

/fik'seiʃn/

danh từ
sự đóng chặt vào, sự làm cho dính lại
sự ngưng kết, sự đông lại
sự hâm (màu...); sự cố định lại
sự ấn định, sự quy định
sự ngừng phát triển trí óc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fixation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.