Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fix-up
fix-up
['fiks'ʌp]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự sang sửa, sự sắp đặt


/'fiks'ʌp/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự sang sửa, sự sắp đặt

Related search result for "fix-up"
  • Words pronounced/spelled similarly to "fix-up"
    fix-up fox-cub

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.