Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
firmly
firmly
['fə:mli]
phó từ
vững chắc
kiên quyết


/'fə:mli/

phó từ
vững chắc
kiên quyết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "firmly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.