Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fire-extinguisher
fire-extinguisher
['faiəriks'tiηgwi∫ə]
danh từ
bình chữa cháy


/'faiəriks,tiɳwiʃə/

danh từ
bình chữa cháy

Related search result for "fire-extinguisher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.