Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fire-control
fire-control
['faiəkən'troul]
danh từ
hệ thống điều khiển súng (ở trên tàu...)


/'faiəkən,troul/

danh từ
hệ thống điều khiển súng (ở trên tàu...)

Related search result for "fire-control"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.