Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fire-brigade
fire-brigade
['faiəbri'geid]
danh từ
đội chữa cháy ((cũng) fire-company)


/'faiəbri,geid/

danh từ
đội chữa cháy ((cũng) fire-company)

Related search result for "fire-brigade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.