Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
finial
finial
['fainiəl]
danh từ
(kiến trúc) hình chạm đầu mái


/'fainiəl/

danh từ
(kiến trúc) hình chạm đầu mái

Related search result for "finial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.