Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
finely
finely
['fainli]
phó từ
đẹp đẽ
tế nhị, tinh vi
cao thượng


/'fainnis/

phó từ
đẹp đẽ
tế nhị, tinh vi
cao thượng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "finely"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.