Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fine-cut
fine-cut
['fain'kʌt]
tính từ
thái nhỏ đều sợi (thuốc lá)


/'fain'kʌt/

tính từ
thái nhỏ đều sợi (thuốc lá)

Related search result for "fine-cut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.