Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
finality
finality
[fai'næliti]
danh từ
tính cứu cánh, nguyên tắc cứu cánh
tính chất cuối cùng; tính chất dứt khoát
lời nói cuối cùng; hành động cuối cùng


/fai'næliti/

danh từ
tính cứu cánh, nguyên tắc cứu cánh
tính chất cuối cùng; tính chất dứt khoát
lời nói cuối cùng; hành động cuối cùng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "finality"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.