Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
filter-bed
filter-bed
['filtəbed]
danh từ
bể lọc


/'filtəbed/

danh từ
bể lọc

Related search result for "filter-bed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.