Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
filmdom
danh từ
nghề làm phim; kỹ nghệ điện ảnh
những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh; giới điện ảnhfilmdom
['filmdəm]
danh từ
nghề làm phim; kỹ nghệ điện ảnh
những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh; giới điện ảnhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.