Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fill up
fill+up

[fill up]
saying && slang
fill to the top
You fill up the salt shaker, okay?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.