Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
filing

filing
['failiη]
danh từ
sự giũa
(số nhiều) mạt giũasự đưa vào phiếu ghi tên, sự đưa vào bộ phận lưu trữ

/'failiɳ/

danh từ
sự giũa
(số nhiều) mạt giũa

Related search result for "filing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.