Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fighter bomber
fighter+bomber
['faitə'bɔmbə]
danh từ
(quân sự) máy bay chiến đấu thả bom


/'faitə'bɔmə/

danh từ
(quân sự) máy bay chiến đấu thả bom

Related search result for "fighter bomber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.