Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
field of view


    Chuyên ngành kỹ thuật
tầm nhìn
trường nhìn
    Lĩnh vực: xây dựng
phạm vi quan sát
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
tầm ngắm
trường ngắm
    Chuyên ngành kỹ thuật
tầm nhìn
trường nhìn
    Lĩnh vực: xây dựng
phạm vi quan sát
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
tầm ngắm
trường ngắm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.