Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fichu
fichu
['fi:∫u:]
danh từ
khăn chéo (khăn quàng hình tam giác của đàn bà)


/'fi:ʃu:/

danh từ
khăn chéo (khăn quàng hình tam giác của đàn bà)

Related search result for "fichu"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.