Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fibroma
fibroma
[fai'broumə]
danh từ, số nhiều fibromata
(y học) u xơ


/fai'broumə/ (fibromata) /fai'broumətə/

danh từ, số nhiều fibromata
(y học) u xơ

Related search result for "fibroma"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.