Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fewness
fewness
['fju:nis]
danh từ
số ít
tình trạng ít, sự ít


/'fju:nis/

danh từ
số ít
tình trạng ít, sự ít

Related search result for "fewness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.