Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fetial
fetial
['fi:∫əl]
tính từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (La-mã) fetial law luật tuyên chiến và ký kết hoà ước


/'fi:ʃəl/

tính từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (La-mã) fetial law luật tuyên chiến và ký kết hoà ước

Related search result for "fetial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.