Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
felty
felty
[felti]
tính từ
như nỉ, như dạ, như phớt


/felti/

tính từ
như nỉ, như dạ, như phớt

Related search result for "felty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.