Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
feed-pump
feed-pump
['fi:dpʌmp]
danh từ
(kỹ thuật) bơm cung cấp


/'fi:dpʌmp/

danh từ
(kỹ thuật) bơm cung cấp

Related search result for "feed-pump"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.