Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
feed-pipe
feed-pipe
['fi:dpaip]
danh từ
(kỹ thuật) ống cung cấp, ống tiếp chất liệu


/'fi:dpaip/

danh từ
(kỹ thuật) ống cung cấp, ống tiếp chất liệu

Related search result for "feed-pipe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.