Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
favor
favor
['feivə]
Cách viết khác:
favour
['feivə]
như favour


/'feivə/

danh từ
thiện ý; sự quý mến
to find favour in the eyes of được quý mến
out of favour không được quý mến
sự đồng ý, sự thuận ý
sự chiếu cố; sự thiên vị; ân huệ; đặc ân
without fear or favour không thiên vị
should esteem it a favour phải coi đó như một ân huệ
sự giúp đỡ, sự che chở, sự ủng hộ
under favour of night nhờ bóng đêm; lợi dụng bóng đêm
to be in favour of something ủng hộ cái gì
vật ban cho; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quà nhỏ, vật kỷ niệm
huy hiệu
(thương nghiệp) thư
your favour of yesterday thư ngài hôm qua
sự thứ lỗi; sự cho phép
by your favour (từ cổ,nghĩa cổ) được phép của ngài; được ngài thứ lỗi
(từ cổ,nghĩa cổ) vẻ mặt !as a favour
không mất tiền !to bestow one's favours on someone
đồng ý cho ai ăn nằm với mình; "ban ân" cho ai (đàn bà) !by favour of...
kính nhờ... chuyển !to curry favour with somebody
(xem) curry

ngoại động từ
ưu đâi, biệt đãi, chiếu cố
thiên vị
bênh vực, giúp đỡ, ủng hộ; tỏ ra có lợi cho (ai); làm dễ dàng cho, làm thuận lợi cho
(thông tục) trông giống
to favour one's father trông giống bố
thích dùng (thứ áo, giày... nào; trong văn báo chí) !favoured by...
kính nhờ... chuyển

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "favor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.