Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
faunae


/fɔ:nə/

danh từ, số nhiều faunas, faunae
hệ động vật
danh sách động vật, động vật chí

Related search result for "faunae"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.